Blog pomáhá

V prvním ročníku Blogerky Roku jsme se rozhodli podpořit nadační fond DOBRÝ ANDĚL.

Už tvůj blog někdy někomu pomohl? Anebo tobě pomohl jiný blog? My věříme, že blogy pomáhají. A to nejen tím, že ostatní inspirují a dávají jim praktické tipy a cenné rady, ale také mohou podpořit dobrou věc. Právě proto chceme i my za projekt Blogerka Roku podpořit nadační fond Dobrý Anděl.

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

DOBRÝ ANDĚL rozděluje příspěvky do posledního haléře.

DOBRÝ ANDĚL je unikátní systém, protože:

1. Rozděluje příspěvky do posledního haléře

Peníze od tisíců dárců, Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.

2. Vidíte, komu pomáháte

Každý dárce, Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky.

3. Pomáhá pravidelně, každý měsíc

Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje tisícům dárců, Dobrých andělů, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním.

Andělské hodnoty

RADOST

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost ze spolupráce. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s lékaři a sestrami, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

RESPEKT

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém sektoru i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku.

ODVAHA
Odvaha dělat, pouštět se do těžkých věcí, odvaha v komunikaci – argumenty, odvážněji obhajovat naše hodnoty, to že jsme jiní.

www.DobryAndel.cz

Pravidla hlasování

V semifinále můžete hlasovat pouze pro jednu blogerku v kategorii. Hlasovat můžete pouze 1 x za celou dobu semifinálového hlasování. Opakované pokusy hlasování budou systémem zabezpečeny a nahlášeny. Semifinálové hlasování bude ukončeno 14.10.2013. Osm blogerek z každé kategorie postupuje do finálového hlasování, které bude začínat 16.10.2013 a bude ukončené 30.10.2013. Finálovou desítku blogů doplní volba poroty svými vybranými blogy. Vítězky budou oznámeny na finálovém večírku.

Případné dotazy směřujte prosím na e-mail info@blogerkaroku.cz. Pro více informací navštivte pravidla soutěže.